Aktuelle satser

Navn Beskrivelse KeyWords Værdi
[SK_PBL_13] Afgift ved død, ratepension Ratepension 40
[SK_PBL_01] Afgift ved ordinær udbetaling fra kapitalpension 40
[SK_PBL_06] Afgiftssats for ophævelse af ratepension/livrente i utide Pension 60
[SK_PBL_14] Afgiftssats ved ophævelse af kapitalpension i utide Kapitalpension 52
[SK_PSL_41] Aktieindkomst ægtefælle, lav sats Skat 110.600
[SO_ATP_2] ATP for person, der bliver 65½ i år Pension 24.500
[SO_ATP_1] ATP for person, når denne bliver 68 år Pension 28.000
[SK_PSL_34] Bagatelgrænse for beskatning af realiserede kursgevinster på obligationer 2.000
[SK_BAL_03] Boafgift 15
[SK_BAL_05] Boafgift inkl. tillægsafgift uden bundfradrag 36,25
[SK_BAL_04] Boafgift, tillægsafgift 25
[SO_FOL_14] Bortfald af folkepensionens pensionstillæg, enlig Folkepension 365.300
[SO_FOL_13] Bortfald af folkepensionens pensionstillæg, samgift (begge pensionister) Folkepension 445.900
[SO_FOL_12] Bortfald af folkepensionens pensionstillæg, samlevende/gift Folkepension 311.800
[SO_FOL_16] Bortfaldsgrænse for nedtrapning af folkepensionens grundbeløb ved arbejdsindtægt Folkepension 587.300
[SK_BAL_09] Boudlæg 46.000
[SO_FOL_19] Bundfradrag for aktieindkomst ved beregning af folkepensionens pensionstillæg, enlig Folkepension 5.000
[SO_FOL_18] Bundfradrag for aktieindkomst ved beregning af folkepensionens pensionstillæg, samlever/ægtefælle Folkepension 10.000
[SK_PSL_20] Bundfradrag for positiv kapitalindkomst, enlige Skat 45.800
[SK_PSL_21] Bundfradrag for positiv kapitalindkomst, ægtepar Skat 91.600
[SK_PSL_22] Bundfradrag for renteudgifter i kapitalindkomsten, enlige Skat 50.000
[SK_PSL_23] Bundfradrag for renteudgifter i kapitalindkomsten, ægtepar Skat 100.000
[SK_BAL_01] Bundfradrag i boet 301.900
[SO_EFT_13] Bundfradrag i efterløn, modregning før 60% Sociale ydelser, Efterløn, Pension 16.300
[SK_BAL_02] Bundfradrag ved gaveafgift 67.100
[SK_BAL_07] Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 23.500
[SO_EFT_05] Bundfradrag ved modregning i efterløn, FU-model Efterløn 9.780
[SO_FOL_07] Bundgrænse for nedtrapning af folkepensionens pensionstillæg, enlig Folkepension 88.700
[SO_FOL_08] Bundgrænse for nedtrapning af folkepensionens pensionstillæg, gifte Folkepension 177.700
[SK_PSL_07] Bundskatteprocent Personskat 12,11
[SO_FOL_11] Den del af en ægtefælles indkomst, der kun tæller med 50% (udgået pr. 5.11.2019) Folkepension 307.700
[SK_PSL_14] Den gennemsnitlige kommuneskat inkl. kirkeskat Skat 25,87
[SK_PSL_36] Den gennemsnitlige kommuneskat inkl. kirkeskat for renteudgifter mellem 0 og 100.000 kr. Skat 33,87
[SK_PSL_24] Den gennemsnitlige kommuneskattesats Skat 25
[SK_ABL_05] Den høje sats for beskatning af aktieindkomst 42
[SK_ABL_03] Den lave sats for beskatning af aktieindkomst 27
[SK_SEL_03] Den minimale ejerandel i en aktie, der giver ejerselskabet ret til skattefrit udbytte Selskabsskat 10
[SK_BAL_08] Det beløb, en tvangsarv fra en større formue kan begrænses til 1.320.000
[SK_ABL_02] Dobbelt bundgrænse for skattefrihed ved aktieinvestering 273.100
[SK_ABL_01] Enkel bundgrænse for skattefrihed ved aktieinvestering 136.600
[SK_ETBL_01] Etableringsgrænse (mindste anskaffelsessum af aktiver) 91.500
[SO_BOL_04] Fast tillæg ved beregning af boligstøtte Boligstøtte 6.900
[TL_FAST] Fast tinglysningsafgift ved tinglysning af skøde og pant Fast tinglysningsafgift 1.730
[SO_FOL_03] Folkepensionens pensionstillæg, enlige Folkepension, Pension 85.464
[SO_FOL_04] Folkepensionens pensionstillæg, gifte Folkepension, Pension 42.912
[OF_PBL_01] Folkepensions grundbeløb pr. måned 6.419
[SO_BOL_012] Formuetillæg, høj grænse Bolig 1.726.800
[SO_BOL_013] Formuetillæg, høj sats Bolig 20
[SO_BOL_010] Formuetillæg, lav grænse Bolig 863.300
[SO_BOL_011] Formuetillæg, lav sats Bolig 10
[SO_FØR_9] Fradrag i samlever/ægtefælles indkomst Førtidspension 254.472
[SO_FØR_3] Fradrag, enlig (§ 49, stk. 1, nr. 10) Førtidspension 80.300
[SO_FØR_4] Fradrag, gift (§ 49, stk. 1, nr. 10) Førtidspension 127.400
[SK_PSL_15] Gennemsnitlig kirkeskatteprocent Skat 0,87
[SO_EFT_11] Gennemsnitsløn på 250.000 kr. 250.000
[SK_SEL_04] Grundbeløb for selskabers fremførsel af underskud Selskabsskat 8.572.500
[SK_ESL_03] Grænse for ejendomsværdibeskatning 3.040.000
[SO_FOL_05] Grænse for nedtrapning af grundbeløb ved arbejdsindtægt Folkepension 336.900
[SK_PSL_43] Grænse for overførsel af overskud til medarbejdende ægtefælle, jf. KSL § 25 a, stk. 3 246.400
[SK_PBL_05] Grænse for årlig udbetaling fra livrente efter ændring af denne til engangsudbetaling 11.100
[SO_BOL_02] Huslejeandelen ved beregning af boligstøtte Boligstøtte 75
[SO_FØR_1] Højeste dagpengesats til førtidspension, enlig Førtidspension 229.104
[SO_FØR_2] Højeste dagpengesats til førtidspension, gift Førtidspension 194.748
[SK_PSL_25] Højeste sats for positiv nettokapitalindkomst Skat 42
[SK_PSL_26] Højeste sats for positiv nettokapitalindkomst inkl. kirkeskat 42,87
[SO_SYG_02] Højeste sygedagpengesats pr. uge Sygedagpenge 4.405
[SO_SYG_01] Højeste sygedagpengesats pr. år Sygedagpenge 229.060
[SO_BOL_09] Indkomstfradrag, børn (§ 8, stk. 4) 22.600
[SO_BOL_08] Indkomstfradrag, enlig pensionist (bortfaldet fra 2004) 0
[SK_PSL_37] Indkomstgrænse for modregning i børne- og ungeydelse Familieydelser 800.100
[SK_ABL_06] Indskudsloft for aktiesparekonto 100.000
[SO_EFT_09] Indtægtsgrænse (maksimum) ved seniornedslag Skat 0
[SO_EFT_10] Indtægtsgrænse (minimum) ved seniornedslag Skat 0
[SK_EVL_10] Indtægtsgrænse for modregning, enlige pensionister Ejendomsværdiskat 199.600
[SK_EVL_11] Indtægtsgrænse for modregning, ægtepar (pensionister) Ejendomsværdiskat 307.100
[OF_MAR_09] Inflationssats i pensionstilbud på kort og mellemlangt sigt (år 1-10) 1,4
[OF_MAR_05] Inflationssats i pensionstilbud på kort sigt (år 1-5) 1,2
[OF_MAR_07] Inflationssats i pensionstilbud på lang sigt (år 11-) 2
[OF_MAR_08] Inflationssats i pensionstilbud på mellemlangt sigt (år 6-10) 1,6
[SK_PSL_42] Kapitalafkastsats 0
[SK_PSL_38] Kommuneskat ekskl. kirkeskat Skat 25
[SK_PSL_39] Kommuneskat, bundskat ekskl. kirkeskat Skat 37,11
[SK_PBL_10] Lang livrente i f.m. kort livrente Pension 11.100
[SO_BOL_07] Lejer, delvis indvendig vedligeholdelse Lejebolig 33
[SO_BOL_06] Lejer, fuld indvendig vedligeholdelse Lejebolig 66,5
[SO_EFT_17] Lempeligere modregning i efterløn for arbejdsindtægt ved timeløn under Efterløn, Pension 247,53
[SO_EFT_18] Lempeligere modregning i efterløn for arbejdsindtægt årligt op til Efterløn, Pension 39.878
[SO_EFT_15] Maksimal efterløn ved deltid over 62 år (høj efterløn) Pension 152.664
[SO_EFT_16] Maksimal efterløn ved deltid over 62 år (lav efterløn) Efterløn, Pension 138.924
[SO_EFT_03] Maksimal efterløn, høj efterløn Efterløn 228.996
[SO_EFT_01] Maksimal efterløn, lav efterløn Efterløn 208.392
[SK_PBL_08] Maksimal grænse for § 15 A-ordninger Pension 2.866.600
[SK_PBL_09] Maksimal grænse for kort livrente Pension 137.100
[SK_PBL_04] Maksimal indbetaling på aldersopsparing 5 år før folkepension Aldersopsparing 50.200
[SK_PBL_16] Maksimal indbetaling på aldersopsparing 5 år før folkepension (fuldt integreret i 2023) Aldersopsparing 48.000
[SK_PBL_03] Maksimal indbetaling på aldersopsparing tidligere end 5 år før folkepension Aldersopsparing 5.300
[SK_PSL_19] Maksimal indbetaling på ratepension Pension 57.200
[SK_PSL_50] Maksimal indbetaling på ratepension inkl. arbejdsmarkedsbidrag Pension 62.173
[SK_PBL_20] Maksimal indbetaling på sportspension jf. PBL § 15 b Sportspension 1.952.900
[OF_MAR_01] Maksimal rente for placering på kontantkonto i PI efter 2030 1
[SO_EFT_24] Maksimal skattefri efterlønspræmie, deltidsforsikret Efterløn, Pension 109.920
[SO_EFT_04] Maksimal skattefri efterlønspræmie, fuldtidsforsikret Efterløn 164.880
[SO_ATP_3] Maksimal udbetaling af ATP til efterladte ved død Pension 75.000
[SO_FØR_6] Maksimal ægtefælleindkomst, som kan indgå i beregningen af førtidspension (efter ægtefællefradrag) Førtidspension 261.000
[SO_FØR_7] Maksimal ægtefælleindkomst, som kan indgå i beregningen af førtidspension, når begge er pensionister Førtidspension 394.800
[SK_PBL_21] Maksimal årlig hævning på sportspension jf. PBL § 15 b Sportspension 390.600
[OF_MAR_06] Maksimalt afkast på aktier på lang sigt (år 11-) 6,5
[OF_MAR_12] Maksimalt afkast på globale aktier på kort og mellemlangt sigt (år 1-10) 6,3
[OF_MAR_02] Maksimalt afkast på globale aktier på kort sigt (år 1-5) 6
[OF_MAR_10] Maksimalt afkast på globale aktier på mellemlang sigt (år 6-10) 6,7
[OF_MAR_03] Maksimalt afkast på obligationer på lang sigt (år 11-) 3,5
[OF_MAR_13] Maksimalt afkast på stats- og realkreditobligationer på kort og mellemlangt sigt (år 1-10) 0,2
[OF_MAR_04] Maksimalt afkast på stats- og realkreditobligationer på kort sigt (år 1-5) -0,3
[OF_MAR_11] Maksimalt afkast på stats- og realkreditobligationer på mellemlangt sigt (år 6-10) 0,8
[SO_SYG_03] Maksimalt fleksløntilskud pr. måned før modregning Fleksjob 19.088
[SK_PSL_47] Marginalskat inkl. arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat 56,7
[SK_SEL_02] Medregningsandel for aktieudbytte i selskaber Selskabsskat 0
[SK_ABL_04] Mellemsats for beskatning af aktieindkomst 42
[SK_PSL_11] Mellemskatteprocent 0
[SK_PSL_03] Mindre progressionsgrænse for aktieindkomst Skat 55.300
[SK_PBL_15] Minimumsgrænse for investering i samme selskab på pensionsordninger Pension 52.600
[SO_EFT_21] Modregningsprocent efterløn (nye regler) af det beregnede beløb til modregning (der er ikke længere et bundfradrag) Efterløn, Pension 80
[SO_EFT_19] Modregningsprocent efterløn (nye regler) af kapitalpension, ratepension. ophørende livrenter, ophørende indeks og LD Efterløn, Pension 5
[SO_EFT_20] Modregningsprocent efterløn (nye regler) af livsvarige livrenter og livsvarige indeks Efterløn, Pension 80
[SO_EFT_22] Modregningsprocent efterløn (nye regler) for pensionsordninger med løbende udbetaling, som arbejdsgiver har bidraget til og som udbetales i efterlønsperioden Efterløn, Pension 64
[SO_FOL_09] Nedtrapningssats for folkepensionens pensionstillæg, enlig Folkepension 30,9
[SO_FOL_10] Nedtrapningssats for folkepensionens pensionstillæg, samgift (begge pensionister) Folkepension 16
[SO_FOL_15] Nedtrapningssats for folkepensionens pensionstillæg, samlevende/gift Folkepension 32
[SO_FØR_5] Nedtrapningssats for førtidspension, enlig eller samlevende/gift med ikke-pensionist Førtidspension 30
[SO_FØR_8] Nedtrapningssats for førtidspension, samlevende/gift med pensionist Førtidspension 15
[SO_FOL_06] Nedtrapningssats for grundbeløb ved arbejdsindtægt Folkepension 30
[SK_PSL_35] Opfyldningsfradrag Pension 52.600
[SK_PBL_07] Opfyldningsfradrag for selvstændigt erhvervsdrivende 30
[SK_PAL_01] PAL-skat, aktier 15,3
[SK_PAL_02] PAL-skat, obligationer 15,3
[SK_PSL_04] Personfradrag Personskat 46.500
[SK_PSL_13] Procentsats for arbejdsmarkedsbidrag Skat 8
[SO_FOL_20] Procentsats for modregning af ægtefælles indtægt i folkepensionens pensionstillæg 54
[TL_VAR_H] Procentsats til beregning af variabel tinglysningsafgift beregnet af lånets hovedstol Variabel tinglysningsafgift 1,45
[TL_VAR_S] Procentsats til beregning af variabel tinglysningsafgift beregnet skøde Variabel tinglysningsafgift 0,6
[SK_PSL_10] Samlet skat ved bundskat (bundskat, gns. kommuneskat og gns. kirkeskat) Personskat 37,98
[SK_PSL_49] Samlet skattesats for høj aktieindkomst og selskabsskat 54,76
[SK_PSL_48] Samlet skattesats for lav aktieindkomst og selskabsskat 43,06
[SK_SEL_01] Selskabsskattesats Selskabsskat 22
[SO_FOL_22] Seniorpræmie, andet år 25.000
[SO_FOL_21] Seniorpræmie, første år 42.000
[SO_EFT_23] Skattefri præmie ved 481 timers arbejde, deltidsforsikret Efterløn, Pension 9.160
[SO_EFT_06] Skattefri præmie ved 481 timers arbejde, fuldtidsforsikret Efterløn 13.740
[SK_PSL_17] Sundhedsbidrag Skat 0
[SK_BAL_06] Suppleringsarv 790.000
[SO_FOL_17] Særligt fradrag for arbejdsindkomst ved beregning af folkepensionens pensionstillæg Folkepension 122.004
[SK_PBL_19] Tidligste pensionsudbetalingsalder for pensioner oprettet fra 1.1.2018 Pension 3 år før folkepension
[SK_PBL_17] Tidligste pensionsudbetalingsalder for pensioner oprettet før 1.5.2007 Pension 60 år
[SK_PBL_18] Tidligste pensionsudbetalingsalder for pensioner oprettet mellem 1.5.2007 og 31.12.2017 Pension 5 år før folkepension
[SK_PSL_02] Topskattegrænse Personskat 531.000
[SK_PSL_40] Topskattegrænse inkl. arbejdsmarkedsbidrag Skat 577.174
[SK_PSL_09] Topskatteprocent Personskat 15
[SK_PSL_27] Udligningsskat ved pensionsudbetalinger Pension 0
[SK_PSL_33] Udligningsskat, ægtefællefradrag 0
[SO_BOL_05] Varme, tillæg ved gas m.m. 33,75
[SO_EFT_14] Årlig betaling til efterløn Pension 6.096
Finanssektorens Uddannelsescenter
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg
Tlf. +45 8993 3333, www.finansudd.dk