Aktuelle satser 2017

Navn Beskrivelse KeyWords Værdi
[SO_BOL_02] % til beregning af boligydelse 75
[SO_FØR_5] % til nedtrapning af førtidspension (enlig eller gift/samlevende med ikke-pensionist) Førtidspension 30
[SO_FØR_8] % til nedtrapning af førtidspension (gift eller sammenlevende med pensionist) Førtidspension 15
[SK_PBL_13] Afgift ved død for ratepension 40
[SK_PBL_01] Afgift ved ordinær udbetaling fra en kapitalpension. 40
[SK_PBL_14] Afgiftsats ophævelse kapitalpension i utide Pension 52
[SK_PBL_06] Afgiftssats ophævelse ratepension/livrente i utide. Pension 60
[SK_LIL_23] Aftrapningsprocent ved forhøjet befordringsfradrag Aftrapningsprocent ved forhøjet befordringsfradrag 1,04
[SK_PSL_41] Aktieindkomst Ægtefælle til lav sats Skat 103.400
[SK_PBL_03] Aldersopsparing maks. indbetaling Pension 29.600
[SK_PSL_13] Arbejdsmarkedsbidrag % Skat 8
[SO_ATP_3] ATP - Max. udbetaling til efterladte ved død Pension 50.000
[SO_ATP_1] ATP for person, der bliver 67 i år Pension 27.500
[SO_ATP_2] ATP for person,der bliver 65 i år Pension 23.500
[SK_PSL_34] Bagatelgrænse for beskatning af realiserede kursgevinster på obligationer 2.000
[SK_BAL_03] Boafgift 15
[SK_BAL_04] Boafgift - tillægsafgift 25
[SK_BAL_05] Boafgift inkl. tillægsafgift uden bundfradrag 36,25
[SO_FOL_14] Bortfald af pensionstillæg, enlig Folkepension 324.200
[SO_FOL_12] Bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende Folkepension 260.800
[SO_FOL_13] Bortfald af pensionstillæg, samgift Folkepension 381.700
[SO_FOL_16] Bortfaldsgrænse nedtrapning af grundbeløb v/arbejdsindtægt (folkepension) Folkepension 556.400
[SO_FOL_19] Bundfradrag for aktieindkomst ved beregning af pensionstillæg (enlig) Folkepension 5.000
[SO_FOL_18] Bundfradrag for aktieindkomst ved beregning af pensionstillæg (ægtefælle/samlever) Folkepension 10.000
[SK_PSL_20] Bundfradrag for positiv kapitalindkomst (enlige) Skat 42.800
[SK_PSL_21] Bundfradrag for positiv kapitalindkomst (ægtepar) Skat 85.600
[SK_PSL_23] Bundfradrag for renteudgifter i kapitalindkomsten - 100.000 kr. (ægtepar) Skat 100.000
[SK_PSL_22] Bundfradrag for renteudgifter i kapitalindkomsten - 50.000 kr. (enlige) Skat 50.000
[SK_BAL_07] Bundfradrag gaveafgift til svigerbørn 22.000
[SK_BAL_01] Bundfradrag i boet 282.600
[SO_EFT_13] Bundfradrag i efterløn - modregning før 60% Pension 15.400
[SO_EFT_05] Bundfradrag modregning i efterløn FU model 9.240
[SK_BAL_02] Bundfradrag ved gaveafgift 62.900
[SO_FOL_07] Bundgrænse for nedtrapning af tillæg - enlig Folkepension 69.800
[SO_FOL_08] Bundgrænse for nedtrapning tillæg - gifte Folkepension 140.000
[SK_PSL_07] Bundskat % Skat 10,08
[SO_FOL_11] Den del af en ægtefælles indkomst, der kun tæller med 50% Folkepension 218.400
[SK_PSL_14] Den gennemsnitlige kommuneskat, sundhedsbidrag inkl. kirkeskat Skat 27,78
[SK_PSL_36] Den gennemsnitlige kommuneskat, sundhedsbidrag inkl. kirkeskat for renteudgifter under 100.000 kr. Skat 33,78
[SK_PSL_24] Den gennemsnitlige kommuneskattesats Skat 24,91
[SK_ABL_05] Den høje sats for beskatning af aktieindkomst 42
[SK_ABL_03] Den lave sats for beskatning af aktieindkomst 27
[SK_ABL_02] Dobbelt bundgrænse for skattefrihed ved aktieinvestering 273.100
[SO_EFT_17] Efterløn - Lempeligere modregning af arbejdsindtægt ved timeløn under Pension 230,08
[SO_EFT_18] Efterløn - Lempeligere modregning af arbejdsindtægt årligt optil Pension 37.577
[SO_EFT_21] Efterløn - nye regler modregnings % af det beregnede beløb til modregning. der er ikke bundfradrag længere. Pension 80
[SO_EFT_19] Efterløn - nye regler modregnings % af kapitalpension, ratepension. ophørende livrenter, ophørende indeks og LD Pension 5
[SO_EFT_20] Efterløn - nye regler modregnings % af livsvarige livrenter og livsvarige indeks Pension 80
[SO_EFT_22] Efterløn - nye regler modregnings % af pensionsordninger med løbende udbetaling, som arbejdsgiver har bidraget til, og som udbetales i efterlønsperioden Pension 64
[SK_ESL_03] Ejendomsværdibeskatning - grænse 3.040.000
[SK_SEL_03] Ejerandel aktieudbetaling selskaber 10
[SK_ABL_01] Enkel bundgrænse for skattefrihed aktieinvestering 136.600
[SK_ETBL_01] Etableringsgrænse - mindste anskaffelsessum af aktiver 85.600
[SO_BOL_04] Fast tillæg ved beregning af boligydelse 6.400
[SO_FOL_01] Folkepension - grundbeløb Pension 73.920
[SO_FOL_03] Folkepension - Pensionstillæg - enlig Pension 78.612
[SO_FOL_04] Folkepension - pensionstillæg (gifte) Pension 38.676
[SO_BOL_012] Formuetillæg - høj grænse Bolig 1.653.200
[SO_BOL_013] Formuetillæg - høj sats Bolig 20
[SO_BOL_010] Formuetillæg - lav grænse Bolig 826.500
[SO_BOL_011] Formuetillæg - lav sats Bolig 10
[SO_FØR_3] Fradrag - enlig (§ 49 stk 1 nr 10) Førtidspension 75.800
[SO_FØR_4] Fradrag - gift (§ 49 stk 1 nr 10) Førtidspension 120.100
[SO_FØR_9] Fradrag i ægtefælle/samlevers indkomst Førtidspension 189.096
[SK_PSL_15] Gennemsnitlig kirkeskatteprocent. Skat 0,87
[SO_EFT_11] Gennemsnitsløn på kr. 250.000 250.000
[OF_PBL_01] Grundbeløb indeks 5.552
[SK_PSL_28] Grænse for samlede pensionsudbetalinger før udligningsskat Pension Skat 388.200
[SK_PSL_02] Grænse topskat Skat 479.600
[SO_FOL_05] Grænse: Nedtrapning af grundbeløb v/arbejdsindtægt Folkepension 316.200
[SO_FØR_1] Højeste dagpengesats til førtidspension - enlig Førtidspension 220.944
[SO_FØR_2] Højeste dagpengesats til førtidspension - gift Førtidspension 187.800
[SK_PSL_25] Højeste sats for positiv nettokapitalindkomst Skat 42
[SK_PSL_26] Højeste sats for positiv nettokapitalindkomst inkl. kirkeskat 42,87
[SO_SYG_02] Højeste sygedagpengesats pr. uge Sygedagpenge 4.245
[SO_SYG_01] Højeste sygedagpengesats pr. år Sygedagpenge 220.740
[SK_PBL_05] Indbetaling SK6 10.400
[SO_BOL_09] Indkomstfradrag - børn (§ 8 stk. 4) 21.400
[SO_BOL_08] Indkomstfradrag - enlig pensionist. Bortfaldet fra 2004. 0
[SK_EVL_11] Indkomstgrænse modregning ægtepar - pensionister Ejendomsværdiskat 287.500
[SO_EFT_09] Indtægtsgrænse (max) ved seniornedslag Skat 569.000
[SO_EFT_10] Indtægtsgrænse (min) ved seniornedslag Skat 189.009
[SK_EVL_10] Indtægtsgrænse modregning enlige pensionister Ejendomsværdiskat 186.900
[OF_MAR_05] Inflationssats i pensionstilbud indtil 31.12.2020 1
[SK_PSL_42] Kapitalafkastsats 1
[SK_PSL_38] Kommueskat, sundhedsbidrag eks. kirke Skat 26,91
[SK_PSL_39) Kommuneskat, sundhedsbidrag, bundskat eks. kirke Skat 36,99
[SK_PBL_10] Lang livrente ifm. kort livrente Pension 10.400
[SO_LD_01] LD opsparing ca. værdi 31.12.2015 133.336
[SO_BOL_07] Lejer - delvist indvendig vedligehold 30,75
[SO_BOL_06] Lejer - fuld indvendig vedligehold 61,75
[SO_EFT_15] Maks efterløn deltid over 62 år (Høj efterløn) Pension 147.160
[SO_EFT_16] Maks efterløn deltid over 62 år (Lav efterløn) Pension 133.900
[SO_EFT_03] Maks efterløn over 62 år (Høj efterløn) Pension 220.740
[SO_EFT_01] Maks efterløn under 62 år (Lav efterløn) Pension 200.980
[SK_PSL_19] Maks. indbetaling på ratepension Pension 53.500
[SK_PSL_50] Maks. indbetaling på ratepension incl. amb Pension 58152
[SO_SYG_03] Maksimal fleksløntilskud pr. måned før modregning Fleksjob 18.027
[OF_MAR_03] Maksimal realrente på kontant konto i prognoseberegning 1,5
[OF_MAR_06] Maksimal rente for aktier 2022 og efter 7
[OF_MAR_02] Maksimal rente for aktier indtil 31.12.2020 5
[OF_MAR_04] Maksimal rente på obligationer indtil 31.12.2020 2
[SO_EFT_24] Maksimal skattefri efterlønspræmie - deltidsforsikret Pension 105.960
[SO_EFT_04] Maksimal skattefri efterlønspræmie - fuldtidsforsikret Pension 158.928
[SK_LIL_22] Maksimumsbeløb ved forhøjet befordringsfradrag Maksimumsbeløb ved forhøjet befordringsfradrag 12.500
[SK_PSL_47] Marginalskat incl AMB og kirkeskat 56,61
[SK_PBL_08] Max 15A-ordninger Pension 2.683.500
[SK_PBL_09] Max grænse for kort livrente Pension 128.300
[SO_FØR_6] Max ægtefælle indkomst som kan indgå (efter ægtefælle fradrag) Førtidspension 246.200
[SO_FØR_7] Max ægtefælle indkomst som kan indgå, når begge er pensionister (efter ægtefælle fradrag) Førtidspension 372.400
[SK_PSL_43] Medarbejdende ægtefælle indtægt 230.600
[SK_SEL_02] Medregningsandel for aktieudbytter i selskaber 0
[SK_ABL_04] Mellem sats for beskatning af aktieindkomst 42
[SK_PSL_11] Mellemskatteprocent 0
[SK_PBL_15] Min. grænse for investering i samme selskab på pensionsordninger Pension 49.300
[SK_PSL_03] Mindre progressionsgrænse for aktieindkomst Skat 51.700
[SK_PSL_37] Modregning børne- og ungeydelse 749.000
[SO_FOL_06] Nedtrapningssats for grundbeløb v/arbejdsindtægt Folkepension 30
[SK_PSL_35] Opfyldningsfradrag Pension 49.300
[SK_PBL_07] Opfyldningsfradrag for selvstændige erhvervsdrivende 30
[SK_PAL_01] PAL-skat aktier 15,3
[SK_PAL_02] PAL-skat obligationer 15,3
[OF_MAR_01] Realrentesats i pensionstilbud efter 31.12.2020 2,94
[SK_PSL_49] Samlet skat høj aktieindkomst og selskabsskat 54,76
[SK_PSL_48] Samlet skat lav aktieindkomst og selskabsskat 43,06
[SK_PSL_10] Samlet skat ved bundskat (bundskat, gn. kommuneskat, sundhedsbidrag og gn. kirkeskat) Bundskat 37,86
[SO_FOL_09] Sats for nedtrapning af pensionstillæg - enlige Folkepension 30,9
[SO_FOL_15] Sats for nedtrapning af pensionstillæg - gift/samlevende Folkepension 32
[SO_FOL_10] Sats for nedtrapning af tillæg - samgifte Folkepension 16
[SK_SEL_01] Selskabsskattesatsen 22
[SO_EFT_23] Skattefri præmie ved 481 timers arbejde (efterløn) deltidsforsikret Pension 8.830
[SO_EFT_06] Skattefri præmie ved 481 timers arbejde (efterløn) Fuldtidsforsikret Pension 13.244
[SK_PSL_17] Sundhedsbidrag Skat 2
[SK_BAL_06] Suppleringsarv 740.000
[SO_FOL_17] Særligt fradrag for arbejdsindkomst ved beregning af pensionstillæg Folkepension 60.000
[SK_LIL_21] Tillægsprocent ved forhøjet befordringsfradrag 52
[SK_PSL_09] Topskat % Skat 15
[SK_PSL_40] Topskattegrænse inkl. am-bidrag Skat 521.304
[SK_PSL_33] Udligningsskat - Ægtefællefradrag 129.500
[SK_PSL_27] Udligningsskat ved pensionsudbetalinger Pension 3
[SO_BOL_05] Varme - tillæg ved gas m.m. 31,5
[SO_EFT_14] Årlig betaling til efterløn Pension 5.940
Finanssektorens Uddannelsescenter
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg
Tlf. +45 8993 3333, www.finansudd.dk