Aktuelle satser 2020

Navn Beskrivelse KeyWords Værdi
[SO_BOL_02] % til beregning af boligydelse 75
[SO_FØR_5] % til nedtrapning af førtidspension (enlig eller gift/samlevende med ikke-pensionist) Førtidspension 30
[SO_FØR_8] % til nedtrapning af førtidspension (gift eller sammenlevende med pensionist) Førtidspension 15
[TL_VAR_H] %-sats til beregning af variabel tinglysningsafgift beregnet af lånets hovedstol. Tinglysningsafgift, variabel 1,5
[TL_VAR_S] %-sats til beregning af variabel tinglysningsafgift beregnet skøde. Tinglysningsafgift, variabel - skøde 0,6
[SK_PBL_13] Afgift ved død for ratepension 40
[SK_PBL_01] Afgift ved ordinær udbetaling fra en kapitalpension. 40
[SK_PBL_14] Afgiftsats ophævelse kapitalpension i utide Pension 52
[SK_PBL_06] Afgiftssats ophævelse ratepension/livrente i utide. Pension 60
[SK_PSL_41] Aktieindkomst Ægtefælle til lav sats Skat 110.600
[SK_ABL_06] Aktiesparekonto 51.100
[SK_PBL_04] Aldersopsparing maks. indbetaling 5 år før folkepension Pension 50.200
[SK_PBL_16] Aldersopsparing maks. indbetaling 5 år før folkepension - fuldt integreret i 2023 Pension 48.000
[SK_PBL_03] Aldersopsparing maks. indbetaling tidligere end 5 år før folkepension Pension 5.300
[SK_PSL_13] Arbejdsmarkedsbidrag % Skat 8
[SO_ATP_3] ATP - Max. udbetaling til efterladte ved død Pension 75.000
[SO_ATP_1] ATP for person, når denne bliver 68 år Pension 28.000
[SO_ATP_2] ATP for person,der bliver 65½ i år Pension 24.500
[SK_PSL_34] Bagatelgrænse for beskatning af realiserede kursgevinster på obligationer 2.000
[SK_BAL_08] Begrænse beløbet for hvor meget en tvangsarving skal arve 1.320.000
[SK_BAL_03] Boafgift 15
[SK_BAL_04] Boafgift - tillægsafgift 25
[SK_BAL_05] Boafgift inkl. tillægsafgift uden bundfradrag 36,25
[SO_FOL_14] Bortfald af pensionstillæg, enlig Folkepension 361.400
[SO_FOL_12] Bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende Folkepension 308.600
[SO_FOL_13] Bortfald af pensionstillæg, samgift Folkepension 445.900
[SO_FOL_16] Bortfaldsgrænse nedtrapning af grundbeløb v/arbejdsindtægt (folkepension) Folkepension 587.300
[SK_BAL_09] Boudlæg
[SO_FOL_19] Bundfradrag for aktieindkomst ved beregning af pensionstillæg (enlig) Folkepension 5.000
[SO_FOL_18] Bundfradrag for aktieindkomst ved beregning af pensionstillæg (ægtefælle/samlever) Folkepension 10.000
[SK_PSL_20] Bundfradrag for positiv kapitalindkomst (enlige) Skat 45.800
[SK_PSL_21] Bundfradrag for positiv kapitalindkomst (ægtepar) Skat 91.600
[SK_PSL_23] Bundfradrag for renteudgifter i kapitalindkomsten - 100.000 kr. (ægtepar) Skat 100.000
[SK_PSL_22] Bundfradrag for renteudgifter i kapitalindkomsten - 50.000 kr. (enlige) Skat 50.000
[SK_BAL_07] Bundfradrag gaveafgift til svigerbørn 23.500
[SK_BAL_01] Bundfradrag i boet 301.900
[SO_EFT_13] Bundfradrag i efterløn - modregning før 60% Pension 16.300
[SO_EFT_05] Bundfradrag modregning i efterløn FU model 9.600
[SK_BAL_02] Bundfradrag ved gaveafgift 67.100
[SO_FOL_07] Bundgrænse for nedtrapning af tillæg - enlig Folkepension 88.700
[SO_FOL_08] Bundgrænse for nedtrapning tillæg - gifte Folkepension 177.700
[SK_PSL_07] Bundskat % Skat 12,14
[SK_PSL_14] Den gennemsnitlige kommuneskat inkl. kirkeskat Skat 25,86
[SK_PSL_36] Den gennemsnitlige kommuneskat inkl. kirkeskat for renteudgifter mellem 0 og 100.000 kr. Skat 33,86
[SK_PSL_24] Den gennemsnitlige kommuneskattesats Skat 25
[SK_ABL_05] Den høje sats for beskatning af aktieindkomst 42
[SK_ABL_03] Den lave sats for beskatning af aktieindkomst 27
[SK_ABL_02] Dobbelt bundgrænse for skattefrihed ved aktieinvestering 273.100
[SO_EFT_17] Efterløn - Lempeligere modregning af arbejdsindtægt ved timeløn under Pension 247,53
[SO_EFT_18] Efterløn - Lempeligere modregning af arbejdsindtægt årligt optil Pension 39.878
[SO_EFT_21] Efterløn - nye regler modregnings % af det beregnede beløb til modregning. der er ikke bundfradrag længere. Pension 80
[SO_EFT_19] Efterløn - nye regler modregnings % af kapitalpension, ratepension. ophørende livrenter, ophørende indeks og LD Pension 5
[SO_EFT_20] Efterløn - nye regler modregnings % af livsvarige livrenter og livsvarige indeks Pension 80
[SO_EFT_22] Efterløn - nye regler modregnings % af pensionsordninger med løbende udbetaling, som arbejdsgiver har bidraget til, og som udbetales i efterlønsperioden Pension 64
[SK_ESL_03] Ejendomsværdibeskatning - grænse 3.040.000
[SK_SEL_03] Ejerandel aktieudbetaling selskaber 10
[SK_ABL_01] Enkel bundgrænse for skattefrihed aktieinvestering 136.600
[SK_ETBL_01] Etableringsgrænse - mindste anskaffelsessum af aktiver 91.500
[SO_BOL_04] Fast tillæg ved beregning af boligydelse 6.900
[TL_FAST] Fast tinglysningafgift ved tinglysning af skøde samt pant. Tinglysningsafgift, fast 1.660
[SO_FOL_01] Folkepension - grundbeløb Pension 77.028
[SO_FOL_03] Folkepension - Pensionstillæg - enlig Pension 85.464
[SO_FOL_04] Folkepension - pensionstillæg (gifte) Pension 42.912
[SO_BOL_012] Formuetillæg - høj grænse Bolig 1.726.800
[SO_BOL_013] Formuetillæg - høj sats Bolig 20
[SO_BOL_010] Formuetillæg - lav grænse Bolig 863.300
[SO_BOL_011] Formuetillæg - lav sats Bolig 10
[SO_FØR_3] Fradrag - enlig (§ 49 stk 1 nr 10) Førtidspension 80.300
[SO_FØR_4] Fradrag - gift (§ 49 stk 1 nr 10) Førtidspension 127.400
[SO_FØR_9] Fradrag i ægtefælle/samlevers indkomst Førtidspension 254.472
[SK_PSL_15] Gennemsnitlig kirkeskatteprocent. Skat 0,86
[SO_EFT_11] Gennemsnitsløn på kr. 250.000 250.000
[SK_SEL_04] Grundbeløb for selskabers fremførsel af underskud 8.572.500
[OF_PBL_01] Grundbeløb indeks 6.237
[SK_PSL_02] Grænse topskat Skat 531.000
[SO_FOL_05] Grænse: Nedtrapning af grundbeløb v/arbejdsindtægt Folkepension 336.900
[SO_FØR_1] Højeste dagpengesats til førtidspension - enlig Førtidspension 229.104
[SO_FØR_2] Højeste dagpengesats til førtidspension - gift Førtidspension 194.748
[SK_PSL_25] Højeste sats for positiv nettokapitalindkomst Skat 42
[SK_PSL_26] Højeste sats for positiv nettokapitalindkomst inkl. kirkeskat 42,86
[SO_SYG_02] Højeste sygedagpengesats pr. uge Sygedagpenge 4.405
[SO_SYG_01] Højeste sygedagpengesats pr. år Sygedagpenge 229.060
[SK_PBL_05] Indbetaling SK6 11.100
[SO_BOL_09] Indkomstfradrag - børn (§ 8 stk. 4) 22.600
[SO_BOL_08] Indkomstfradrag - enlig pensionist. Bortfaldet fra 2004. 0
[SK_EVL_11] Indkomstgrænse modregning ægtepar - pensionister Ejendomsværdiskat 307.100
[SO_EFT_09] Indtægtsgrænse (max) ved seniornedslag Skat 0
[SO_EFT_10] Indtægtsgrænse (min) ved seniornedslag Skat 0
[SK_EVL_10] Indtægtsgrænse modregning enlige pensionister Ejendomsværdiskat 199.600
[OF_MAR_05] Inflationssats i pensionstilbud på kort sigt (år 1-10) 1,8
[OF_MAR_07] Inflationssats i pensionstilbud på lang sigt (år 11-) 2
[SK_PSL_42] Kapitalafkastsats 0
[SK_PSL_38] Kommueskat eks. kirke Skat 25
[SK_PSL_39] Kommuneskat, bundskat eks. kirke Skat 37,14
[SK_PBL_10] Lang livrente ifm. kort livrente Pension 11.100
[SO_LD_01] LD opsparing ca. værdi 31.12.2015 133.336
[SO_BOL_07] Lejer - delvist indvendig vedligehold 33
[SO_BOL_06] Lejer - fuld indvendig vedligehold 66,5
[SO_EFT_03] Maks efterløn - Høj efterløn Pension 228.996
[SO_EFT_01] Maks efterløn - Lav efterløn Pension 208.392
[SO_EFT_15] Maks efterløn deltid over 62 år (Høj efterløn) Pension 152.664
[SO_EFT_16] Maks efterløn deltid over 62 år (Lav efterløn) Pension 138.924
[SK_PSL_19] Maks. indbetaling på ratepension Pension 57.200
[SK_PSL_50] Maks. indbetaling på ratepension incl. amb Pension 62.173
[OF_MAR_02] Maksimal afkast for globale aktier på kort sigt (år 1-10) 5,5
[OF_MAR_06] Maksimal afkast på aktier på lang sigt (år 11-) 6,5
[OF_MAR_03] Maksimal afkast på obligationer på lang sigt (år 11-) 3,5
[OF_MAR_04] Maksimal afkast på stats- og realkreditobligationer på kort sigt (år 1-10) 0,3
[SO_SYG_03] Maksimal fleksløntilskud pr. måned før modregning Fleksjob 19.088
[OF_MAR_01] Maksimal rente for placering på kontantkonto i PI efter 2030 1
[SO_EFT_24] Maksimal skattefri efterlønspræmie - deltidsforsikret Pension 109.920
[SO_EFT_04] Maksimal skattefri efterlønspræmie - fuldtidsforsikret Pension 164.880
[SK_PSL_47] Marginalskat incl AMB og kirkeskat 56,76
[SK_PBL_08] Max 15A-ordninger Pension 2.866.600
[SK_PBL_09] Max grænse for kort livrente Pension 137.100
[SO_FØR_6] Max ægtefælle indkomst som kan indgå (efter ægtefælle fradrag) Førtidspension 261.000
[SO_FØR_7] Max ægtefælle indkomst som kan indgå, når begge er pensionister (efter ægtefælle fradrag) Førtidspension 394.800
[SK_PSL_43] Medarbejdende ægtefælle indtægt 246.400
[SK_SEL_02] Medregningsandel for aktieudbytter i selskaber 0
[SK_ABL_04] Mellem sats for beskatning af aktieindkomst 42
[SK_PSL_11] Mellemskatteprocent 0
[SK_PBL_15] Min. grænse for investering i samme selskab på pensionsordninger Pension 52.600
[SK_PSL_03] Mindre progressionsgrænse for aktieindkomst Skat 55.300
[SK_PSL_37] Modregning børne- og ungeydelse 800.100
[SO_FOL_06] Nedtrapningssats for grundbeløb v/arbejdsindtægt Folkepension 30
[SK_PSL_35] Opfyldningsfradrag Pension 52.600
[SK_PBL_07] Opfyldningsfradrag for selvstændige erhvervsdrivende 30
[SK_PAL_01] PAL-skat aktier 15,3
[SK_PAL_02] PAL-skat obligationer 15,3
[SK_PSL_04] Personfradrag Skat 46.500
[SK_PSL_49] Samlet skat høj aktieindkomst og selskabsskat 54,76
[SK_PSL_48] Samlet skat lav aktieindkomst og selskabsskat 43,06
[SK_PSL_10] Samlet skat ved bundskat (bundskat, gn. kommuneskat og gn. kirkeskat) Bundskat 38
[SO_FOL_20] sats for modregning af ægtefælles indtægt i folkepensionstillæg 54
[SO_FOL_09] Sats for nedtrapning af pensionstillæg - enlige Folkepension 30,9
[SO_FOL_15] Sats for nedtrapning af pensionstillæg - gift/samlevende Folkepension 32
[SO_FOL_10] Sats for nedtrapning af tillæg - samgifte Folkepension 16
[SK_SEL_01] Selskabsskattesatsen 22
[SO_FOL_22] Seniorpræmie andet år 25000
[SO_FOL_21] Seniorpræmie første år 42000
[SO_EFT_23] Skattefri præmie ved 481 timers arbejde (efterløn) deltidsforsikret Pension 9.160
[SO_EFT_06] Skattefri præmie ved 481 timers arbejde (efterløn) Fuldtidsforsikret Pension 13.740
[sk_pbl_20] Sportspension PBL §15b Maximal indbetaling. 1.952.900
[sk_pbl_21] Sportspension PBL §15b. Maximal årlig hævning 390.600
[SK_PSL_17] Sundhedsbidrag Skat 0
[SK_BAL_06] Suppleringsarv 790.000
[SO_FOL_17] Særligt fradrag for arbejdsindkomst ved beregning af pensionstillæg Folkepension 122.004
[SK_PBL_19] Tidligste pensionsudbetalingsalder for pensioner oprettet fra 1.1.2018 Pension 3 år før folkepension
[SK_PBL_17] Tidligste pensionsudbetalingsalder for pensioner oprettet før 1.5.2007 Pension 60 år
[SK_PBL_18] Tidligste pensionsudbetalingsalder for pensioner oprettet mellem 1.5.2007 og 31.12.2017 Pension 5 år før folkepension
[SK_PSL_09] Topskat % Skat 15
[SK_PSL_40] Topskattegrænse inkl. am-bidrag Skat 577.174
[SO_FOL_11] Udgået pr. 5.11.2019 - - Den del af en ægtefælles indkomst, der kun tæller med 50% Folkepension 307.700
[SK_PSL_33] Udligningsskat - Ægtefællefradrag 0
[SK_PSL_27] Udligningsskat ved pensionsudbetalinger Pension 0
[SO_BOL_05] Varme - tillæg ved gas m.m. 33,75
[SO_EFT_14] Årlig betaling til efterløn Pension 6.096
Finanssektorens Uddannelsescenter
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg
Tlf. +45 8993 3333, www.finansudd.dk